ICCO Electric

Furnizare Energie Electrica

Alternativa dumneavoastra in domeniul energetic

Pretutindeni in lume sectorul energiei se confrunta cu schimbari profunde de: restructurare, liberalizare, reglementare, privatizare. Se restructureaza sistemele vertical integrate, se liberalizeaza segmentele care se preteaza la competitie - producere, furnizare, se reglementeaza segmentele de monopol natural - transportul si distributia, se privatizeaza acolo unde se doreste competitia.

Pana in prezent furnizarea de energie electrica era realizata de intreprinderi de stat, pretul fiind stabilit si impus de acesta.

Liberalizarea pietei energiei electrice prezinta avantaje importante pentru consumatorul de energie, acesta avand posibilitatea de a-si alege furnizorul si de a negocia contractul de furnizare.

Liberalizarea pietei energiei electrice este un proces progresiv si are in vedere promovarea unei economii de piata concurentiala in sectorul energiei respectand obligatiile internationale asumate de statul roman si armonizarea reglementarilor nationale cu prevederile directivelor Uniunii Europene in domeniu.

ICCO Electric este Furnizor de Energie Electrica, oferind servicii de calitate si preturi competitive.

Licenta obtinuta de ICCO Electric se adauga celorlalte atestate acordate de Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE).