Conferinta internationala „Perspectiva – decizie – reabilitare - incluziune pentru copiii hipoacuzici din Romania”

In perioada 7-8 octombrie, ICCO a sprijinit desfasurarea unui eveniment care se adresează parintilor, educatorilor, învățătorilor, terapeuților şi logopezilor din instituțiile de educație de masă și centrele de specialitate sau private care îngrijesc copii cu deficiențe de auz, care folosesc aparate auditive sau implanturi cohleare. Conferinta s-a desfasurat sub patronajul Excelenței sale, Domnul Ambasador Cord Meier-Klodt, ambasador al Germaniei în România, și Excelenței Sale, Domnul Ambasador Emil Hurezeanu, ambasador al României în Germania. Cu această ocazie, s-a lansat și primul număr al revistei Perspective. Revista își propune să abordeze problematica persoanelor cu deficienţe de auz vizând eficientizarea intervenției terapeutic-educaționale, schimburi de experienţă, împărtăşirea metodelor care au avut rezultate pozitive în domeniu, proiecte inovative, dar și cercetări și aspecte teoretice de interes.