ICCO Energ

Cum poti deveni client ICCO Energ
In urma completarii chestionarului de energie electrica atasat, veti fi contactat de unul din reprezentantii nostri de vanzari pentru stabilirea mai multor detalii.
Puteti consulta ofertele tip pentru furnizarea energiei electrice pentru:
- consumatori noncasnici mici
- consumatori casnici
Pentru oferte personalizate in functie de cantitatea de energie electrica consumata, de specificul activitatii societatii dumneavoastra, de programul de lucru, de conditiile comerciale ageate, etc., puteti sa ne contactati la adresele de mail si la numerele de telefon din sectiunea Contact.


Eticheta 2019 de energie electrica
Eticheta 2018 de energie electrica
Eticheta 2017 de energie electrica
Eticheta 2016 de energie electrica
Eticheta 2015 de energie electrica

Reglementari :  a) Legea energiei electrice (Legea 123/2012)
                         b) Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori
                         c) Standardul de performanta pentru furnizarea energiei electrice
                         d) Codul Comercial al pietei angro de energie electrica
                         e) Furnizorii de ultima optiune
                         f)  Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrica de catre clientul final -
                             Ordin ANRE 105/22.10.2014. Conform Cap. II Sect. 2 Art. 6 - „Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit...”
                         g) Nota privind cota obligatorie de E-SRE si cea estimata de CV pentru anul 2014
                         h) Legea nr 23/2014 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 57/2013 privind modificarea si                                          completarea legii nr 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse
                             regenerabile de energie
                         i) Ordin pentru modificarea Ordinului Presedintelui ANRE nr. 119/2013 privind aprobarea contributiei pentru
                            cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
                         j) Ordin pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica

Informatii de interes pentru consumatori
Principalele obligatii si drepturi ale consumatorului.

Raportari indicatori performanta

Anexe indicatori performanta 2020: Trimestrul 1; Trimestrul 2; Trimestrul 3; Trimestrul 4
Anexe indicatori performanta 2019: Trimestrul 1;Trimestrul 2; Trimestrul 3; Trimestrul 4; Anul 2019
Anexe indicatori performanta 2018: Trimestrul 1; Trimestrul 2; Trimestrul 3; Trimestrul 4; Anul 2018
Anexe indicatori performanta 2017: Trimestrul 1; Trimestrul 2; Trimestrul 3; Trimestrul 4Anul 2017
Anexe indicatori performanta 2016: Semestrul 1 anexa 1; Semestrul 1 anexa 2; Semestrul 2 anexa1; Semestrul 2 anexa 2; Anul 2016 Anexa 1; Anul 2016 anexa 2; Anexa 1 anul 2016Anexa 2; Anul 2016
Anexe indicatori performanta 2015: Semestrul 1 anexa 1; Semestrul 1 anexa 2; Semestrul 2 anexa 1; Semestrul 2 anexa 2; Anexa 1 anul 2015; Anexa 2; Anul 2015

Modul de solutionare a plangerilor clientilor finali ai ICCO Energ privind contractele de furnizare energie electrica si gaze naturale

Conform Procedurii-Cadru elaborata de ANRE nr.16 din 18.03.2015 pentru solutionarea plangerilor clientilor finali, cat si Procedura Interna PO8.4.1 ce se regasesc mai jos, va comunicam faptul ca putem fi contactati prin urmatoarele canale:
- Telefon preluare reclamatii: +40 268 401 253; +40 268 041 201
- Adresa de mail:
- Formular on-line
- Prin fax: +40 268 401 287
- Prin posta: Strada Spicului nr. 3, Jud. Brasov

  Ordin Solutionare Plangeri

Procedura Interna
Solutionare Plangeri

In intervalul orar 08:00 – 17:00 de luni pana vineri plangerile clientilor sunt preluate de Serviciul Clienti din cadrul Compartimentului de furnizare energie electrica si gaze naturale al ICCO ENERG in Strada Spicului nr. 3, Brasov.
Programul audientelor este de Luni pana Vineri in intervalul orar 09:00 – 16:00.
Termenul legal de depunere a plangerilor este 5 zile lucratoare de la data faptului, iar termenul legal de solutionare al acestora este de 15 zile lucratoare.

In situatia in care societatea ICCO ENERG nu satisface solutionarile clientilor sai, acestia au urmatoarele drepturi:
- de a apela ANRE: Str. Constantin Nacu nr. 3, Bucuresti, Sector 2, Cod postal 020995, Romania
Tel: +40 21 327 81 74, +40 21 327 81 00, Fax: +40 21 312 43 65, E-mail:
- de a apela la alte proceduri extrajudiciare de solutionare a plangerilor
- de a se adresa instantei judecatoresti competente.

Procedura privind acordarea despagubirilor clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate

Conform procedurii elaborata de catre ANRE prin ordinul 177/2015, va comunicam faptul ca furnizorii de energie electrica si operatorii de retea trebuie sa solutioneze in baza contractelor incheiate, cererile primite de la clientii casnici pentru acordarea despagubirilor in cazul deteriorarii receptoarelor electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de retea.
Puteti accesa atat procedura cat si anexele aici:

  ANEXA Nr. 1
Cerere acordare despagubire
Furnizor
ANEXA Nr. 5
Cerere despagubire
catre Operator Distributie
Etapele Procesului
de Despagubire
Ord. 177 2015(1)
Procedura Despagubiri
Client Casnic

RAPORTARI SOLUTIONARE PLANGERI